Spórolás a fordításokon puzzle és patchwork segítségével? Rossz ötlet! Meg is mondjuk, hogy miért!

2022.02.04

A fordítások sok vállalkozás esetében a nem kedvelt költségekhez tartoznak. Miközben a marketingkampányok, a webtervezés, a nyomtatványok és a meetingek kiadásainak fix helyük van a költségvetési tervben, addig a fordítások mostohagyermekként állnak a megtakarítási intézkedések fókuszában. A kihívás így szól: ezen lehet pénzt spórolni, de hogyan?

Nyilvánvaló az az ötlet, hogy régi vagy idegen fordításokból, illetve ingyenes gépi fordítások kombinációjából patchworkkel - a másolás és beillesztés funkciók használatával - új, idegen nyelvű szöveget állítunk össze. Vagy mondjuk inkább azt, hogy "összeeszkábálunk"? Nagyon csábító, ugyanakkor nagy elővigyázatosságot igényel. Nézzük, hogy miért!

Miért is nem jó a puzzle és a patchwork a fordítások esetében? A másolás és beillesztés funkciók miért csak a legritkább esetben működnek? Olvass tovább és megtudod!

1. Hibaforrás: a szövegösszefüggés

Az egészen rövid szövegeknek is megvan a maguk kontextusa és célja. Az olyan szövegeket, amelyeket csomagolások feliratához fordítottak, éppen erre a célra találták ki. Ezért nem feltétlenül alkalmasak arra - és a legtöbb nyelvben egyáltalán nem is -, hogy egy termékkatalógusban leíró szövegként jelenjenek meg. Egy katalógus folyószövegében szereplő meghatározott műszaki adatokat is másképpen kell bemutatni, mint egy távirati stílusú csomagoláson, ami ráadásul elrendezéshez kötötten, meghatározott karakterszámra korlátozódik. A fordítások semmi esetre sem hasonlítanak az univerzális mosószerekhez, és nem is alkalmasak akármilyen használatra, mert - nem tudjuk elégszer hangsúlyozni -, mindig a szövegösszefüggés a döntő. A szövegeket arra a célra kell felhasználni, amelyre eredetileg tervezték. Más célra nem szabad azokat felhasználni, és a másolás-beillesztés funkciók segítségével, ellenőrzés nélkül nem is szabad átültetni őket egy másik kontextusba.

2. Hibaforrás: ingázás a fordítóirodák közt

Amennyiben egy vállalat fordításait több olyan fordítóiroda is végzi, amelyek nincsenek egymással kapcsolatban, és ha a vállalatnál nem alakul ki egy központi terminológiakezelés, akkor minden egyes iroda létrehozza a maga saját kis 'terminológiai adatbázis-szeletét'.

Mi következik ebből? 

Kizárt, hogy a szövegek egységesek legyenek. Elég baj, ha ugyanazt a terméket minden egyes termékismertetőn másképp nevezik meg, és aztán még különböző forrásokból származó szövegeket együtt használnak fel, épp úgy, mint egy teljes katalógusban. Ekkor egy rettenetes káosz keletkezik, amely vagy a vállalat arculatában okoz tartós károkat, vagy pedig az egységesítése drága és ismételten költséges utómunkálatokat igényel.

Ezenkívül minden fordítónak megvan a maga írói stílusa és fordítói szokása. Több, különböző szerzőtől származó szöveget/cikket semmiképpen sem lehet csak úgy egyszerűen minőségileg elfogadható szöveggé összeilleszteni. A vállalatok és a fordítóirodák hosszú távú együttműködése során rendszerint elkészítik a vállalat stílusútmutatóját. Ez egy olyan kódex, ami aztán minden fordítás alapjául szolgál, minden nemzetközi megjelenést egységesít és felbecsülhetetlenül hozzájárul a márka arculatához.

3. Hibaforrás: a kor szelleme

Régi szeretett kincseik közül előkerülő takaróink tényleg nagyon szépek, látványuk pedig megindító lehet, de a többéves, összeollózott fordításaink egyáltalán nem megfelelőek. A nyelv változik, és a globalizáció jegyében ezt egyre gyorsabban teszi - néha természetes módon, néha pedig új szabályok vagy szabálykiigazítások segítségével, melyek újradefiniálják bizonyos műszaki adatok szóhasználatát vagy írásmódját. A nyelvhasználati szokások is változnak. Ami tegnap még trendi és divatos volt, ma már idejétmúltnak hat. A fordításokat rendszeresen aktualizálni és módosítani kell. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy az új és a régi fordítások ötvözésén spórolhat a költségeken, de a látszat csal. A címzetteknek feltűnhet az összeférhetetlenség és az ilyen hibák negatív hatással lehetnek a vállalat és az ügyfél közti bizalmi viszonyra.

4. Hibaforrás: a hiányos adatbázis-kezelés

Amennyiben a vállalat rendelkezik terminológiai adatbázissal, akkor az karbantartást is igényel -ideális esetben - a megfelelő eszközökkel. Egy fogalmakat tartalmazó Excel-fájl csatolása a régi, már nem releváns kifejezések eltávolítása nélkül még nem jelent adatbázis-, ill. terminológiakezelést. Egy termékkatalógus aktualizált, átdolgozott változata csak olyan megnevezéseket tartalmazhat, amelyek megfelelnek az aktuális állapotnak - a "vacakokat" a szó legigazibb értelmében le kell selejtezni. Az egyes számú fogalmakat sem szabad ellenőrzés nélkül áttenni többes számú alakba, mert a Schloss többes számú alakja Schlösser lesz, a Fenster viszont többes számban is Fenster marad.

5. Hibaforrás: munkamegosztás

Hasonlóképp működik, mint a fordítóirodák közti ingázásnál, mint amikor az embert és a gépet egymástól függetlenül bízzák meg fordítási feladatokkal, és a gépi fordítással készült szövegrészeket vizsgálat és kiigazítás nélkül fűzik össze. Egy könnyen olvasható, tetszetős szöveg, és ha még rövid is, akkor az biztosan egy teljes egész. Vagy mint egy jó koktél esetében: lehetnek az összetevők a legjobb minőségűek, mégis gondosan össze kell hangolni azokat.

6. Hibaforrás: kötelező kiigazítás és szó szerinti fordítás

Néha a vállalati arculat vagy a vállalati szóhasználat nevében egységesített terminológia létrehozására tett felkérés egy pusztító kirakóhoz vezethet. Ha az adott fogalom a forrásnyelvben csak egy jelentéssel bír, de a célnyelvben (vagy fordítva) van különbség, az minden nyelvben egy olyan szó szerinti szöveghez vezet, ami olvashatatlan és nem is értelmezhető. Egy nyelvi szakértő által végzett alapos vizsgálat nélkül a kirakót nem lehet megfelelően kirakni.

7. Hibaforrás: a kezdet és a vég összekeverése

A szólistaként létrehozott terminológia nem a fordítás végét jelenti, hanem a kezdetét. Azt hisszük, hogy minden egyes szót csak kicserélünk, és aztán már minden helyes is lesz? Nem, ez egy téves gondolat, (Pénzt spórolni ilyen módon?) és a kulturális kontextusban szereplő szavakkal való megfelelő bánásmódhoz vannak képzett fordítók. Nem célravezető megkérni egy fordítót, hogy adatbázislistát fordítson, azért hogy aztán egy laikus állítson össze abból egy szöveget. Még akkor sem lehet egy terminust vakon beilleszteni minden szövegbe, ha minden szempontból megfelel.

8. Hibaforrás: vállalati belső terminológia és/vagy hiányos kommunikáció

Ha egy vállalaton belül nyelvi szokások honosodnak meg (teljesen mindegy, hogy forrásnyelven vagy forrás- és célnyelven) azt előre kell közölni a fordítóval/fordítókkal. Ilyenkor egy távolról sem esztétikus szükségmegoldás keletkezik, hiszen köztudott, hogy sok bába közt elvész a gyermek. Ha a terjedelem okán több fordítóra is szükség van, akkor egy jó fordítóiroda feladata, hogy vállalja a koordinálást és az egységesítést. De az alapvető információkat a megbízóval/megbízókkal együtt előzetesen ki kell dolgozni, illetve definiálni kell.

9. Hibaforrás: skálázás

Ha egy bizonyos termék esetében a terminológia kulcsfontosságú, és egy termékismertetőn nyelvi és optikai célra szánják, az nem azt jelenti, hogy látatlanul több ismertetőt is össze lehet ollózni egy teljes katalógussá, és az eredmény még mindig kulcsfontosságú lesz. Ha pl. két különböző létráról készült termékismertetőnk van, ami az adott létra jellegéből fakadóan a célnyelvben terminológiailag helyes, az nem azt jelenti, hogy egymással összehasonlítva azonosak. (Gondolunk itt pl. az olyan fogalmak sokaságára, mint pl. hordozható létrák, háztartási létrák, felállítható létrák, összecsukható létrák, lépcsőfokos létrák, tolólétrák stb.)

A fordítóiroda és a vállalat közötti kommunikációban tisztázni kell ebben az esetben, mire kell a prioritást helyezni. Vajon a terméken belül fontosabb-e az egységesség ahhoz, hogy a termékismertető és a teljes katalógus leírása mindig egységes benyomást keltsen? Vagy pedig mellékes-e az egyes termékismertetők terminológiája a teljes katalógusban és szükség van-e átfogó egységesítésre? Néha szükség van egy harmadik féllel való kommunikációra, mégpedig a célországban lévő képviselettel vagy pedig a külszolgálattal.

Habár az új létrehozása a régi segítségével az élet sok területén megfelelő jogosultsággal rendelkezik, mégis óvatosnak kell lenni a fordítások újrahasznosításával. A nyelvi szakértők hozzáértő munkája nélkül könnyen keletkezhet kár az arculatban, ami sokkal nagyobb veszteség, mint amennyibe egy jó fordítás kerül.


Lépj velünk kapcsolatba!