3+1 szó, amiről nem tudtad, hogy német eredetű

2021.01.23

A magyar nyelv tele van jövevényszavakkal. A hétköznapi beszédünk hemzseg a török, a szláv, a latin és természetesen a német eredetű kifejezésektől. Olyan sok van ezekből, hogy rengetegről nem is tudjuk, hogy nem magyar az eredete. Nézzünk most erre három plusz egy példát.

1. Torna

Nagy valószínűséggel kevesen gondolnak bele, amikor ezt a szót használják, hogy német eredetű. Pedig az: a "Turnen" szóból származik, aminek pedig latin őse van, méghozzá a "turnare" - ez szó szerint azt jelenti, hogy 'valaki lovagi tornán vesz részt'. Továbbmegyünk: ennek a latin szónak görög az eredetije, méghozzá a "turnus".

2. Pernahajder

A "Bärenhäuter" szóból ered, ami a "Bär", azaz 'medve', és a "Haut", azaz 'bőr' szavak összeolvadásából ered. Az "auf der Bärenhaut liegen" azt jelenti, hogy 'valaki a medvebőrön fekszik, ott lustálkodik'. A "b"-t sok német területen "p"-nek ejtik, ha ez a szó első betűje. Így lett belőle "perenheuter", majd magyarul pernahajder. Mivel a pernahajder a medvebőrön fekszik, ezért a kifejezés azt feltételezi, hogy egész nap lustálkodik, nem csinál semmit, lopja a napot. Haszontalan ember, aki nem végzi el a munkát, amire kijelölték. Gyakran mondjuk a csínytevéseket kereső gyermekekre is, akiket nehezen lehet fegyelmezni.

3. Cidri

Egyszerre osztrák és német átvételű szavunk, Benkő Loránd A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I-III. című könyve szerint először 1908-ban került az értelmező szótárba. Jelentése ekkor még egyértelműen a hideg volt, később ez átalakult a valamitől való reszketéssé, félelemmé, de a hidegre is használjuk. Az osztrák eredet szerint a "zidri" 'reszketőst' jelent. Németben is használatos, a "zittern", ami azt jelenti, hogy 'remegni, dideregni'.

3+1. Tinglitangli

Egyértelműen német eredetű kifejezés, a "Tingeltangel" szót a gyenge minőségű szórakozóhelyekre használták a 19. század második felében. Olyan helyekre mondták, amelyeknek minimum kétes híre volt a városban. A magyarok inkább az olyan műsorra, zenére, előadásra használják, aminek nem túl magas a színvonala. Ugyanakkor megmaradt a lokálokra használt lekicsinylő jelentése is. Nemcsak a magyarok, hanem a szerbek, a horvátok és a csehek is átvették, ott is beépült a nyelvbe.

Honnan tudom mindezt?

Anyanyelvi szinten beszélem mindkét nyelvet. Nemcsak a hibátlan nyelvtan, a pontos német fordítás érdekel, hanem a szavak eredete, a nyelvek története is. Ezért olvasok utána minden témának, ami kicsit is foglalkoztat. Ezt pedig a munkám során is hasznosítom. Várom tőled az izgalmas témát, amihez valódi kutatómunka is szükséges! Jó német fordítót keresel? Megtaláltad!