Tegezés vagy Magázás? Ez a helyes út!

2023.01.07

A francia nyelvhez hasonlóan a német nyelv is különbséget tesz a "Du" és a "Sie" megszólítás között. De mikor szabad "Du"-nak szólítanod a beszélgetőpartneredet és mikor kell szigorúan "Sie"-nek szólítanod? Van néhány tippünk!

Az angol nyelv hatására és a német munkaerőpiac változásai miatt a tegezés egyre inkább bekerült a német nyelvbe. A globalizáció és a kulturális változások biztosítják, hogy a társadalmi konvenciók és az etikett szabályai folyamatosan fejlődnek és változnak.

Egyes vállalatok ezért a mindennapi munkában a "Du"-t használják, míg mások ragaszkodnak a "Sie"-hez. Bár a "Sie" használata bizonyos távolságtartást teremt, egyben a kölcsönös tisztelet és udvariasság jele is. Az etikett szerint a "Sie" még mindig kötelező érvényű.

Általánosan elfogadott, hogy minden nagykorú személynek joga van a "Sie" megszólításhoz.

Alapvetően soha nem lehet rosszul bánni a "Sie" megszólítással. Kivéve, ha felajánlották a "Du"-t, és továbbra is a "Sie"-t használod.

A "Du"-t vagy a "Sie"-t használjam? A legfontosabb szabályok

Mivel ez az etikett egyik legrégebbi szabálya, még mindig különbséget tesznek nem, kor, rang, időtartam és viszonosság szerint.

A "hölgyeké az elsőbbség" elve is érvényesül, azaz a hölgy kínálja fel a férfinak a tegezést, nem pedig fordítva. Ezt a hagyományt azonban csak konzervatív körökben folytatják. A legismertebb szabály valószínűleg az életkoron alapul: az idősebb beszélgetőpartner kínálja a fiatalabbnak a tegezést, nem pedig fordítva. A szakmai életben azonban a rang játssza a legfontosabb szerepet, mert a hierarchiák érvénytelenítik a többi szabályt. Csak a magasabb rangú személy ajánlhatja fel a tegezést, nem pedig fordítva. Ennek megfelelően egy fiatal főnök is felajánlhatja egy idősebb munkavállalónak a tegezést.

Alapvetően a tegezés egy életen át érvényes, de bizonyos körülmények között módosítható. Ez azonban kritikus lépés, és világosan mutatja, hogy innentől kezdve a tárgyalópartnerek között áthidalhatatlan távolság van.

Fontos!

Nincs egyoldalú megállapodás a megszólítási formáról, mert mindkét félnek alkalmaznia kell a szabályt, azaz nem lehetséges, hogy az egyik személy a tegezési formát, a másik pedig a magázó formát használja.

Tegezés a munkahelyen

Azt, hogy a munkahelyen a tegezést vagy a magázást alkalmazzák-e, általában a vezetői pozíciók vagy maguk a munkavállalók döntik el. Ezért az is lehetséges, hogy minden alkalmazott a vezetőséggel magázó formában szólítja egymást, de egymás között a tegezést használják. Sok vita folyik arról, hogy van-e értelme a munkahelyi tegezésnek.

Figyelem! Munkajog!

A szakmai életben nem számít sértésnek, ha a tegezést használjuk, különösen akkor nem, ha a tegezést véletlenül ejtjük ki. De csak óvatosan! Ha a tegezés nem kívánatos, de mégis következetesen használják, akkor sértésnek minősül. Ebben az esetben a szándék a másik személy becsmérlésére irányul, és sérti az Alaptörvény 2. cikke szerinti személyiségi jogot.

Az Alaptörvény kimondja, hogy minden nagykorú személynek joga van meghatározni, hogy milyen módon kívánja, hogy megszólítsák.

Tegezés a büntetőjogban

Ha viszont valaki a tegezést használja egy rendőrrel szemben, akkor a súlyosságtól és a helyzettől függően bírságra számíthat. Ha a rendőrtisztet ráadásul sértegették (pl. "Te idióta."), akkor akár nagyobb pénzbírságra is számíthat. Ez mindig a helyzettől és a szóban forgó jogsértéstől függ. Tény azonban, hogy a tegezés nagyon drága lehet!