A fordítás minőségének ellenőrzése, kiértékelése és biztosítása

2022.10.27

A tökéletes eredményhez vezető út

Számunkra mint fordítóiroda, a tökéletes fordítási minőség biztosítása alapvető fontosságú. De hogyan lehet ezt egyáltalán mérni? Erre nem lehet általánosságban válaszolni, azonban ebben a cikkben leírjuk, hogy milyen egyedi tényezők és követelmények határozzák meg a minőségben és tartalomban is tökéletes eredményhez vezető utat, és hogy a fordítás minőségének biztosítása hogyan érhető el.

Miként határozható meg a fordítás minősége?

A fordítások nemcsak a nemzetközileg aktív vállalatok számára jelentik a kulcsot ahhoz, hogy megvethessék a lábukat a fontos exportpiacokon és elérjék ügyfeleiket, hanem fontos jogi és biztonsági szempontokat is kielégítenek, különösen a műszaki dokumentáció területén.

A jó minőségű fordítás ezért alapvető előfeltétel - mivel a rossz minőség következményes költségei és hatásai messzemenőek, és a vállalat imázsának károsodásától, az ügyfelek bizalmának elvesztésétől, az adminisztratív költségektől, a nyereségkieséstől és a garancia elvesztésétől az élet és testi épség veszélyeztetéséig terjedhetnek.

Arra a kérdésre azonban, hogy milyen a magas minőségű fordítás, nem lehet egyszerűen vagy általánosságban válaszolni, mivel a minőségi követelmények egyediek. Ami az egyik vállalat számára jó minőséget jelent, az a másik számára már nem elégséges.

Ennek oka a különböző - nyelvi, jogi vagy formai - követelmények, amelyeknek a vállalatok az iparágtól és a szabályozás mértékétől függően ki vannak téve. Pontosan itt találhatók meg azok a minőségi szabványok, amelyek megnyitják az utat az ügyfelek és a fordítóirodák előtt, hogy hosszú távon megfeleljenek ezeknek az igényeknek.

Kiindulópont: A követelmények ismerete és a minőség meghatározása

Magas minőségű fordítás csak akkor érhető el, ha az összes érintett fél ugyanúgy értelmezi a teljesítendő követelményeket, és így képesek a közös minőségi cél érdekében dolgozni. Ezért fontos, hogy megértsük a fordítással szemben támasztott egyedi követelményeket, amik jellegükben eltérőek lehetnek:

• iparági vonatkozású (pl. jogi követelmények, irányelvek),

• szöveggel kapcsolatos (pl. bizonyos szövegtípus-konvenciók),

• egyénileg az ügyfél igényei szerint (pl. vállalatspecifikus szóhasználat, célcsoportok).

Fontos, hogy már a kezdetektől fogva közös megegyezéssel rendelkezzünk ezekről a követelményekről. Az ügyfél és a fordítóiroda közötti szoros együttműködés és folyamatos koordináció már az első lépéstől kezdve elengedhetetlen a hatékony minőségbiztosításhoz és a hosszú távon kielégítő minőséghez. Ennek döntő kritériumai a közösen meghatározott követelmények.

A fordításoknak ezért bizonyos előre meghatározott jellemzőkkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy megfeleljenek az egyedi minőségi követelményeknek. Ez kezdődhet a nyelvi, tartalmi és technikai korrektséggel, és kiterjedhet a megfelelő nyelvi nyilvántartásra, a forrásszövegtől való kívánt eltérésekre, a célcsoport-specifikus lokalizációra és olyan szempontokra, mint a formátum és a szöveghossz. Az ezektől a jellemzőktől való eltérések - például jelentésbeli hibák, helytelen helyesírás, stilisztikai problémák vagy nem megfelelő terminológia - egyértelműen felismerhető minőségi hiányosságok. Egy ilyen átfogó mérlegelés már az együttműködés kezdetén ajánlott a keretfeltételek és a munkafolyamatok optimális feltérképezése érdekében.

Minden esetben alapvető fontosságú, hogy az ügyfél és a nyelvi szolgáltató között olyan konkrét megállapodások szülessenek, amik egyértelműen meghatározzák és leírják a kapcsolódó követelményeket: stílusirányelvek, szójegyzékek, referenciaanyagok vagy más sajátosságok biztosítják, hogy a munka közös alapon, azonos szóhasználattal és szabályokkal folyhasson, amelyek a szubjektív értékítéleteket objektív és mérhető kritériumokkal helyettesítik.

Ne téveszd szem elől a helyes utat: Fordítások ellenőrzése

A minőség már a fordítás első billentyűleütése előtt eldől. Az ügyfelek és a nyelvi szolgáltatók első kérdésének ezért mindig annak kell lennie, hogy a fordítók rendelkeznek-e az összes szükséges információval a követelmények teljesítéséhez - és hogy rendelkeznek-e a szükséges készségekkel. Ez természetesen feltételezi, hogy ezek a követelmények érthető formában rendelkezésre állnak és minden érintett számára ismertek.

A fordítás számos ponton ellenőrizhető. A követelményektől vagy az értékelési kritériumoktól függően különböző vizsgálati eljárások hasznosak és szükségesek. Például egy lefordított felhasználói kézikönyv felhasználóbarátsága csak nagyon korlátozottan ellenőrizhető egy felülvizsgálattal és általában felhasználói tesztet igényel. Ezek a felhasználói tesztek viszont nem tudnak nyilatkozni arról, hogy az ügyfélspecifikus formátumokat vagy a jogi követelményeket betartották-e, mivel nem ez a céljuk. Ahhoz, hogy valóban értelmes legyen a szöveg, az ilyen teszteket az ügyfélnek is el kell végeznie.

Mindenesetre fontos egyértelműsíteni, hogy melyik követelmény melyik minőségi célkitűzésre vonatkozik. A több vizsgálati ciklus nem jelent automatikusan magasabb minőséget; éppen ellenkezőleg, a túl- vagy alulkorrigálásból eredő súrlódási veszteségek miatt akár negatív hatással is lehet az összeredményre.

A felülvizsgálat és a felhasználói tesztelés mellett létezik például a technikai felülvizsgálat, a korrektúra vagy a lektorálás, valamint a második és harmadik felülvizsgálat, amelyek mindegyike nagyon eltérő fókusszal rendelkezik.

Az ellenőrzéseket általában humán felülvizsgálók végzik, de ma már ezek a folyamatok automatizálhatók is. Különböző eszközök, amelyek vagy már integrálva vannak vagy integrálhatók az általános CAT-eszközökbe, ellenőriznek bizonyos előre meghatározott kritériumokat, és felismerik a lehetséges hibákat, például a terminológiában, az írásjelekben, a szöveg hosszában, a címkékben vagy a konzisztenciában. A stílus, a pontosság vagy akár a jelentés viszont egyelőre nem ellenőrizhető automatikusan. A gyakran igen magas számú hamis pozitív eredmény miatt az eredményeket mindig kritikusan keresztellenőrzésnek kell alávetni. Az automatikus ellenőrzések jelentősége ezért alapvetően korlátozott.

Távol a szubjektivitástól: A fordítások értékelése

Ha a vizsgálatok alapvetően a hibák felderítésére szolgálnak, akkor minden értékelés célja e hibák értékelése és kontextusba helyezése. A gyakorlatban erre a célra kialakultak bizonyos értékelési modellek vagy mérőszámok, amik célja a folyamat objektivizálása.

Az értékelési adatok elemzése és felhasználása

Az értékelés segítségével megállapítható, hogy a fordítás elért-e egy bizonyos küszöbértéket, és így meghaladja vagy elmarad-e a meghatározott minőségi szinttől. Mindig célszerű azonban ezen az értéken túlmutatni és a minőségértékelésbe minden kapott adatot bevonni, hogy az értékelési folyamathoz szükséges időt és költségeket teljes mértékben ki lehessen használni.

Mely hibák hol fordulnak elő? Mely hibák fordulnak elő leggyakrabban? Kivel vagy mikor fordulnak elő? Valóban objektív az értékelés? Van értelme az értékelési kritériumoknak? Ezekre és hasonló kérdésekre az értékelési pontszámok adnak választ, amikből értelmes intézkedések vezethetők le a minőségi folyamatok optimalizálása és az általános minőségi szint emelése érdekében.

Ez lehetséges például a forrásszövegek fordításbaráttá tételével, releváns vagy egyértelmű referenciaanyagok biztosításával, terminológiai adatbázisok, új utasítások, felülvizsgált stílusirányelvek létrehozásával, ellenőrzött nyelvezet bevezetésével, a fordítók képzésével vagy a CAT- és minőségbiztosítási eszközök beállításainak módosításával.

Egyfajta konklúzió: A végén az út újrakezdődik

A tökéletes eredmény a magas fordítási minőségben korántsem magától értetődő. Az odáig vezető út azonban jól járható a jó felkészültséggel, a változó körülmények előretekintő szemléletével, a világosan meghatározott célokkal és a strukturált folyamatokkal - amiket azonban kritikusan kell megvizsgálni - újra és újra, mert minden fordításnak megvannak a maga követelményei, ahogyan azt már Te is tudod!

A legmagasabb minőségű, tökéletes eredményeket szeretnél a fordításodhoz? Akkor beszélj velünk a konkrét igényeidről és céljaidról. Örömmel segítünk Neked.